Vanuit Nederland: 085 111 88 38 | Vanuit België: 09 298 08 41

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met rubberen tegels

Duurzame rubberen tegels zijn maatschappelijk verantwoord

Rubberen-tegel.be neemt deel aan het programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat wordt verstaan onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

* MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
* MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
* MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.